DICOM Training event AITT

 Joint AITT DICOM Network and Horizon2020 VI-SEEM
projects event-applications and computational Resources
for regional Virtual Research Communities Support.

Informație:
Data - 13 Iulie 2016 at 9.00 
Locație - Sala mică a AŞM, etajul 2 (bd. Ştefan cel Mare, 1)

Scopul evenimentului:

EvidenÅ£ierea posibilităților regionale de a contribui la dezvoltarea viitoarelor iniÈ›iative naÈ›ionale în domeniul sistemelor È™i aplicaÈ›iilor informaÈ›ionale È™tiinÈ›ifice complexe, inclusiv a celor care au fost susÈ›inute de AgenÈ›ia pentru Inovare È™i Transfer Tehnologic.
Va fi prezentată sinergia proiectului, finanÈ›at de CE, cu titlul VI-SEEM (VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean), va fi descrisă experienÈ›a naÈ›ională în domeniul colectării È™i prelucrării imaginilor medicale în format DICOM, modelarea schimbărilor climatice È™i alte activități legate de redresarea provocărilor sociale prioritare.
Evenimentul se va concentra pe dezvoltarea sistemelor informaționale naționale și aplicațiile de cercetare, pe noi oportunități de a utiliza infrastructura de calcul regională pentru dezvoltarea aplicațiilor autohtone științifice și educaționale.

Agenda:

1. Deschidere – Acad. Ion TIGHINEANU, Prim-vicepreÈ™edinte al Academiei de ȘtiinÈ›e a Moldovei; Dl Roman CHIRCA, Director General AITT.
2. VI-SEEM Project and its Synergy with National Initiative Supported by the Agency for Innovation and Technology Transfer- Dr. Petru BOGATENCOV, Coordonator local al proiectului VI-SEEM.
3. Computational Resources and Services for Regional Virtual Research Environments support. Available Resources and Services for Research Communities from Moldova and Perspectives of their Development – Dl.Nicolai ILIUHA, Specialist Tehnologii InformaÈ›ionale , NGI_MD, RENAM
4. Approaches of Regional Climate Change Estimation. Prof. Maria NEDEALCOV, Institutul de Ecologie şi Geografie, AȘM
5. DICOM Network application – perspectives of development at National level and its possible regional impact, Dl. Alexandr GOLUBEV, Complex IT Systems and Applications Development, RENAM.
6. DICOM Network System–Functionality and Perspectives of Users’ Base Extension –Dna Natalia Golubev, Șef Departament TIC , IMSP IMU.
7. Closing discussions - Dr. Petru BOGATENCOV, Mr. Vadim IAȚCHEVICI, șef secție TT, AITT.