DICOM Training event AITT

 Joint AITT DICOM Network and Horizon2020 VI-SEEM
projects event-applications and computational Resources
for regional Virtual Research Communities Support.

Informație:
Data - 13 Iulie 2016 at 9.00 
Locație - Sala mică a AŞM, etajul 2 (bd. Ştefan cel Mare, 1)

Scopul evenimentului:

Evidenţierea posibilităților regionale de a contribui la dezvoltarea viitoarelor inițiative naționale în domeniul sistemelor și aplicațiilor informaționale științifice complexe, inclusiv a celor care au fost susținute de Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic.
Va fi prezentată sinergia proiectului, finanțat de CE, cu titlul VI-SEEM (VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean), va fi descrisă experiența națională în domeniul colectării și prelucrării imaginilor medicale în format DICOM, modelarea schimbărilor climatice și alte activități legate de redresarea provocărilor sociale prioritare.
Evenimentul se va concentra pe dezvoltarea sistemelor informaționale naționale și aplicațiile de cercetare, pe noi oportunități de a utiliza infrastructura de calcul regională pentru dezvoltarea aplicațiilor autohtone științifice și educaționale.

Agenda:

1. Deschidere – Acad. Ion TIGHINEANU, Prim-vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei; Dl Roman CHIRCA, Director General AITT.
2. VI-SEEM Project and its Synergy with National Initiative Supported by the Agency for Innovation and Technology Transfer- Dr. Petru BOGATENCOV, Coordonator local al proiectului VI-SEEM.
3. Computational Resources and Services for Regional Virtual Research Environments support. Available Resources and Services for Research Communities from Moldova and Perspectives of their Development – Dl.Nicolai ILIUHA, Specialist Tehnologii Informaționale , NGI_MD, RENAM
4. Approaches of Regional Climate Change Estimation. Prof. Maria NEDEALCOV, Institutul de Ecologie şi Geografie, AȘM
5. DICOM Network application – perspectives of development at National level and its possible regional impact, Dl. Alexandr GOLUBEV, Complex IT Systems and Applications Development, RENAM.
6. DICOM Network System–Functionality and Perspectives of Users’ Base Extension –Dna Natalia Golubev, Șef Departament TIC , IMSP IMU.
7. Closing discussions - Dr. Petru BOGATENCOV, Mr. Vadim IAȚCHEVICI, șef secție TT, AITT.